ఫేక్ వార్తల కారణంగానే వలసలు

కరోనా వైరస్ పోరాడటానికి మార్చిలో దేశం లాక్డౌన్లోకి వెళ్ళిన తరువాత వలసలు “ఫేక్ న్యూస్” కారణంగా జరిగాయంటూ ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో రాతపూర్వక సమాధానంగా చెప్పింది. వలస

Read more