చంద్రబాబుకు బీజేపీ బంపర్ ఆఫర్

చంద్రబాబు గారికి చక్కటి అవకాశం… ఆలసించినా ఆశాభంగం… ఇది బీజేపీ నేతలు ఇస్తున్న ఆఫర్… అమరావతి భూ కుంభకోణంలో (insider trading)లో సంబందం లేకుంటే సీబీఐ విచారణ

Read more