ధైర్యవంతులే ఏదైనా సాధిస్తారా… హీరో కావాలంటే ఎలా?

Share this Page

రేపు అన్నదే ఒక పజిల్…  భవిష్యత్ మరోపేరే సంఘర్షణ.  మనసులో కోరిక జనించి… అసంపూర్తిగా మిగిలిపోవడంతో కొత్త ప్రణాళికలు వేస్తూ ఉంటాం. భవిష్యత్‎లో కోరికలు నెరవేరుతాయని ప్రతి ఒక్కరూ కలలు కంటుంటారు. కానీ జీవితం భవిష్యత్‎లో లేదు… గతంలోనూ ఉండదు. జీవితమన్నది ఈ క్షణం మాత్రమే… ఈ క్షణాన అనుభవించేదే జీవిత అనుభవం… మనకు ఈ విషయం తెలిసినప్పటికీ… ఈ చిన్న సూత్రాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా పనిచేస్తుంటాం.

గతంలో జరిగిన సంఘటనలను గుర్తుచేసుకొని మథనపడుతుంటాం. రానున్న భవిష్యత్ కోసం… ప్రణాళికలు వేస్తూ కాలం గడిపేస్తుంటాం. కానీ… జీవితం గడిచిపోతుంది. ప్రతిక్షణం ఈ విషయాలు మన కళ్ల ముందే మెదులుతుంటాయి. భవిష్యత్‎ను మనం చూడలేం. రానున్న భవిష్యత్‎ను నిర్మించనూలేం. కేవలం ధైర్య సాహసాలతో భవిష్యత్‎కు స్వాగతం పలికాల్సిందే. అలా చేయడం ద్వారా జీవితంలో ప్రతిక్షణం చైతన్యంతో నిండిపోతుంది.

        ధైర్యంగా వేసే అడుగులు సవాళ్లతోపాటు, విజయాలను కూడా అందిస్తాయ్. విజయం కేవలం ధైర్యవంతులకే లభిస్తుందని చెప్పలేం. విజయం వ్యూహానికి మరోపేరు. ధైర్యం లేకుండా అసలు విజయం ఎలా ప్రాప్తిస్తుంది. మన చుట్టూ ఉన్న ఆవిష్కరణలన్నీ ధైర్యం మూలంగా జరుగుతున్నవే. వ్యవస్థల నిర్మాణం సాధారణ ఆలోచనలు, వ్యక్తిత్వాలతో సాధ్యం కావు… కేవలం ధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాల మూలంగానే అవి సాధ్యమవుతాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *