బిగ్ బాస్ విన్నర్ అభిజిత్

Share this Page

ఆ పేరులోనే జీత్ ఉంది… బిగ్ బాస్ నాలుగు విన్నర్ గా అభిజిత్ ఎంపికయ్యారు. వంద రోజుల పాటు జరిగిన పోటీలో అభిజిత్ విజేతగా నిలిచారు. తెలుగు ప్రేక్షకుల 11 వారాలు ప్రజలు రక్షించారన్నారు అభిజిత్. తెలుగు ప్రేక్షకులకు పాదాభివందనాలని చెప్పారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *